Over ritueel­­­begeleiden

Als ritueelbegeleider ondersteun ik mensen bij afscheid nemen. Vaak krijgt dit vorm in een ritueel dat we met elkaar vormgeven. Dat kan variëren van een handeling die je alleen uitvoert, tot een bijeenkomst met een grote groep mensen. Ook verzorg ik desgewenst de dienst of viering bij een uitvaart. Maar het is ook mogelijk om in de laatste levensfase met een aantal mensen samen stil te staan bij het naderende afscheid van het leven.

‘Elk afscheid is persoonlijk en uniek’

Mijn rol is het aandragen van mogelijkheden, het onder­steunen en mede organiseren van het afscheid nemen. Uitgangspunt is steeds dat we aansluiting zoeken bij degene die afscheid neemt en dat elk afscheid persoonlijk en uniek is.

Afscheid nemen is een proces

De verbinding tussen twee mensen is te vergelijken met een koord, dat uit vele draadjes bestaat. Elk draadje dat verdwijnt is een stap in het proces van afscheid nemen. Dat begint op het moment dat je te horen krijgt dat jij of een dierbare zal komen te overlijden. Door een eigen ritueel vorm te geven en uit te voeren, eer je degene van wie je afscheid neemt en jouw relatie met hem of haar.

Als ritueelbegeleider ondersteun ik mensen bij het afscheid nemen van het leven en bij het alsnog afscheid nemen van een dierbare.

Bel of mail mij gerust voor een vrijblijvende eerste kennis­making. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

06 34 35 29 27