Alsnog afscheid nemen

Het verlies van iemand die je dierbaar was kan veel met je doen, ook lang nadat diegene is gestorven. Soms lukt het niet goed om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Of je hebt de behoefte om uitgebreider stil te staan bij dit verlies. Dit kan vele oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat je rondom het overlijden geen afscheid hebt kunnen nemen of dit niet hebt kunnen doen op de manier zoals je dat had gewild.

‘Door afscheid te nemen met een ritueel ontstaat meer acceptatie en ruimte om verder te leven’

Een ritueel uitvoeren

Door te komen tot een eigen ritueel en dat uit te voeren, eer je degene die is overleden en jouw relatie met hem of haar. Je geeft deze een nieuwe plek in je leven nu, zodat jouw leven daardoor niet belemmerd wordt maar eerder verrijkt. Er ontstaat meer acceptatie en ruimte om verder te leven.

Mijn aanbod

Ik begeleid mensen bij het alsnog afscheid nemen of herdenken van een overledene. Op basis van 1 of 2 gesprekken komen we tot een plan voor een passend ritueel. Indien gewenst worden anderen uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Mijn inzet bestaat uit:


'Waar woorden mij niet verder konden helpen, heeft het ritueel dat ik met Sander heb uitgevoerd mij eindelijk van mijn last bevrijd'

Bel of mail mij gerust voor een vrijblijvende eerste kennismaking. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

06 34 35 29 27