Afscheid van het leven

Afscheid nemen doe je door werkelijk contact te maken met mensen die belangrijk voor je zijn. Bijvoorbeeld door samen terug te blikken. Door te zeggen wat je nog wilt zeggen, te vragen wat je nog wilt vragen, en te doen wat je nog met elkaar wilt doen.

‘Wie gaat sterven kan veel betekenen voor wie achterblijft’

Jouw overlijden betekent ook voor mensen om je heen dat zij afscheid moeten nemen. Het kan voor hen veel betekenen als jij nog iets uitspreekt. Of als zij aan jou nog iets kunnen vragen of vertellen. De kunst van het afscheid nemen is om dit te doen op de manier die bij jou past en die recht doet aan de situatie. Daarbij is alles mogelijk, ook een afscheidsbijeenkomst bij leven.

Mijn aanbod

Mijn inzet vindt altijd plaats in nauwe afstemming met degene die gaat sterven en kan bestaan uit:


Waar nodig schakel ik andere partijen in (zoals een uitvaartondernemer of een notaris).

Regie over het levenseinde

Als het einde van het leven nadert, is het prettig als een aantal zaken geregeld is. Dat geeft rust en voorkomt dat naasten met elkaar in een korte en intense periode beslissingen moeten nemen zonder dat zij weten wat de stervende of overledene had gewild.

Afscheidsbijeenkomst bij leven

Een bijeenkomst of ontmoeting om stil te staan bij het loslaten van elkaar en van het leven is een belangrijke stap in het proces van afscheid nemen. De inhoud van de bijeenkomst is elke keer weer anders en krijgt vorm op basis van de wensen en behoeften van de direct betrokkenen.

Video-interview: een levende herinnering

Een video-interview is een persoonlijke manier om iets na te laten of vast te leggen voor degenen die je achterlaat. Een persoonlijk document dat in de toekomst veel betekenis kan hebben voor nabestaanden, ook wanneer die nu nog op jonge leeftijd zijn.

Bel of mail mij gerust voor een vrijblijvende eerste kennismaking. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

06 34 35 29 27