Goed afscheid nemen helpt om verder te gaan

Sterven is loslaten, maar goed loslaten kan alleen door echt contact te maken. Daarmee sluit je bewust iets af en ontstaat er rust en ruimte. Ook als iemand er niet meer is helpt bewust afscheid nemen om het leven weer te laten stromen.

‘Afscheid nemen is niet alleen loslaten, het is ook een andere manier van vasthouden’

Sander Egas ondersteunt mensen bij het afscheid nemen van het leven en bij het alsnog afscheid nemen van een dierbare. Bijvoorbeeld door een ritueel of een afscheids­bijeenkomst vorm te geven.

'Wij zijn heel blij met de manier waarop Sander sturing en inhoud heeft gegeven aan het afscheid van mijn schoonvader. Hij deed het op een rustige en ingetogen manier die zeer sympathiek overkwam.' - Maarten Nelissen

Wat is ritueelbegeleiding?